Monday, October 18, 2010

Dei Spiritus erat in eo – Isten lelke lakott benne
gyöngyszemek a keresztény középkor egyházi zenéjéből


a kolozsmonostori bencés apátság alapításának 950. évfordulója alkalmából
énekel a Schola Gregoriana Monostorinensis

hely: Kolozsvár, Piarista templom (Egyetem utca)

Fotó: Fodor György


A korális koncert négy „pillérre” épül.
• Az első a rendalapító Szent Benedekre való emlékezésé (rá utal a koncert címe), akinek későbbi szerzetestársai a hagyomány szerint 950 évvel ezelőtt telepedtek meg Kolozsmonostoron.
• A bencések mind a mai napig különös becsben tartják a Franciaország megmentőjeként is tisztelt Jeanne d’Arcot vagy Szent Szűz Johannát. Az ő emléknapi miseénekei alkotják a második „pillért”.
• A harmadik egy sajátosan középkori érzületre, a pogányoktól – esetünkben az oszmán törököktől – való megszabadítás imaszándékára utal. A nagyszebeni Brukenthal-könyvtárban őrzött kéziratban található szekvenciát 1470-től pápai jóváhagyással használták templomainkban.
• A negyedik „pillér” egy offertoriummal és egy háromszólamú olvasmánnyal Mária lelki és testi mennybevételét idézi meg (a kolozsmonostori bencés apátság titulusa Boldogasszony volt).

No comments:

Post a Comment